FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

Violette Leduc föddes utom äktenskapet i början av förra seklet. Fattig och oälskad möter hon Simone de Beauvoir i efterkrigstidens Saint-Germain-des-Prés. En livslång vänskap växer fram mellan de båda författarna, som bygger på Violettes strävan efter att nå frihet genom sitt skrivande och på Simones övertygelse om att hon håller en enastående författares öde i sina händer.

Klicka på bilden för att ladda ned som högupplöst. Ange Folkets Bio som bildkälla om ej annat anges.

Fakta