FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

Filmbokning & filmleveranser

Filmlagret
Besöks/post/leveransadress: Filmlagret, Typografgatan 5, 214 22 Malmö
Webbplats: filmlagret.se

Bokning och reklam
Marie Öhgren, marieo@folketsbio.se
+46 40-12 08 82, mobil 0734 – 17 65 63

FILM DIST, visningskopior, fildistribution 
Simon Broman, simon@folketsbio.se
040 – 12 08 82, mobil 0701 – 41 51 76

Fakturering av filmhyror
Martin Sörnäs, martin.sornas@folketsbio.se
mobil 0704 – 56 04 02

 

Distribution & rikskansli

Växel: 08-545 275 20
e-post: info@folketsbio.se
Postadress: Folkets Bio, Box 17099, 104 62 Stockholm
Besöks- & leveransadress: Bergsunds strand 39, 117 38 Stockholm

Organisationsnummer:
Folkets Bio AB 556571-2618
Föreningen Folkets Bio 802006-5507

Agneta Mogren
Administrativ verksamhetschef / CEO
Tel. 073-682 75 45
e-post: agneta.mogren@folketsbio.se

Anna Josefsson
Ekonomi / Finance
Tel. 08-545 275 32 / 073-682 75 32
e-post: anna.josefsson@folketsbio.se

Katrina Mathsson
Verksamhetsledare Marknadsföring, Press / Marketing, Press
Tel. 08-545 275 22 / 073-682 75 22
e-post: katrina@folketsbio.se

Hanna Sersam (föräldraledig)
Biografkontakt / Cinema contact
Tel. 08-545 275 21 / 073 -682 75 21
e-post: hanna.sersam@folketsbio.se

Marie Strauss (sjukskriven)
Filminköp utländsk film / Head of Acquisitions
Tel. +46 8-545 275 26 / 08-545 275 26
+46 73-682 75 26 / 073-682 75 26
e-post: marie@folketsbio.se

Rose-Marie Strand
Intag av svensk och utländsk film samt barn- och ungdomsfilm; Biografsamordning / Swedish, Imported and Childrens’ and Youth Film Acquisitions; Cinema Coordinator
Tel. 08-545 275 30 / 073-682 75 30
e-post: rosemarie.strand@folketsbio.se

Oscar Eriksson
Intag av svensk och utländsk film / Swedish and Imported Film Acquisitions
Tel. 08-545 275 23 / 073-682 75 23
e-post: oscar.eriksson@folketsbio.se

Amelie Svenstedt
Projektledare Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio (vik), sociala medier
Tel. 073-682 75 31
e-post: amelie.svenstedt@folketsbio.se

Filmpedagogik

Folkets Bio Filmpedagogerna

Postadress: Folkets Bio Filmpedagogerna, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
Besöksadress: Hagabion, Linnégatan 21
Tel. 031  12 10 90
e-post: info@filmpedagogerna.se

Mikael Kowalski
Tel. 031 – 12 10 90 / 073 – 682 75 28
e-post: mikael@filmpedagogerna.se

Johan Holmberg
Tel. 031 – 12 10 90 / 0736 – 82 75 27
e-post: johan@filmpedagogerna.se

Fredrik Holmberg
Tel. 031 – 12 10 90 / 073 – 682 75 13
e-post: fredrik@filmpedagogerna.se

Linnea Fant
Tel. 031 – 12 10 90 / 0736 – 82 22 90
e-post: linnea@filmpedagogerna.se

Julia Lagergren
Tel. 031 – 12 10 90 / 0736 – 82 22 90
e-post: julia@filmpedagogerna.se

Läs mer om Folkets Bios mediepedagogiska verksamhet på
www.filmpedagogerna.se
www.fomp.se