Kontakt

Filmbokning & filmleveranser

Filmlagret
Besöks/post/leveransadress: Filmlagret, Typografgatan 5, 214 22 Malmö
Webbplats: filmlagret.se

Bokning och reklam
Nilla Dahl, [email protected]
0734-23 36 39

FILM DIST, visningskopior, fildistribution 
Simon Broman, [email protected]
040 – 12 08 82, mobil 0701 – 41 51 76

Fakturering av filmhyror
Marie Öhgren, mar[email protected]
mobil 0734-17 65 63

Distribution & rikskansli

Växel: 08-545 275 20
e-post: [email protected]
Postadress: Folkets Bio, Box 17099, 104 62 Stockholm
Besöks- & leveransadress: Bergsunds strand 39, 117 38 Stockholm

Organisationsnummer:
Folkets Bio AB 556571-2618
Föreningen Folkets Bio 802006-5507

Katrina Mathsson
Verksamhetsledare Marknadsföring, Press / Marketing, Press
Tel. 08-545 275 22 / 073-682 75 22
e-post: [email protected]

Anna Josefsson
Ekonomi / Finance
Tel. 08-545 275 32 / 073-682 75 32
e-post: [email protected]

Hanna Sersam
Kommunikation, marknadsföring / Communication, Marketing
Tel. 08-545 275 21 / 073 -682 75 21
e-post: [email protected]

Rose-Marie Strand
Intag av svensk och utländsk film samt barn- och ungdomsfilm; Biografsamordning / Swedish, Imported and Childrens’ and Youth Film Acquisitions; Cinema Coordinator
Tel. 08-545 275 30 / 073-682 75 30
e-post: [email protected]

Oscar Eriksson
Intag av svensk och utländsk film / Swedish and Imported Film Acquisitions
Tel. 08-545 275 23 / 073-682 75 23
e-post: [email protected]

Marina Lesauvage
Vikarierande Projektledare Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio
Tel. 073-682 75 31
e-post: [email protected]

Amelie Svenstedt (tjänstledig 1 feb – 1 nov 2022)
Projektledare Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio
e-post: [email protected]

Petter Forkstam
Ordförande / Chairman of the Board
Tel. 070-357 58 13
e-post: [email protected]

Filmpedagogik

Folkets Bio Filmpedagogerna

Postadress: Folkets Bio Filmpedagogerna, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
Besöksadress: Hagabion, Linnégatan 21
Tel. 031  12 10 90
e-post: [email protected]e

Mikael Kowalski
Tel. 031 – 12 10 90 / 073 – 682 75 28
e-post: [email protected]

Johan Holmberg
Tel. 031 – 12 10 90 / 0736 – 82 75 27
e-post: [email protected]

Fredrik Holmberg
Tel. 031 – 12 10 90 / 073 – 682 75 13
e-post: [email protected]

Linnea Fant
Tel. 031 – 12 10 90 / 0736 – 82 22 90
e-post: [email protected]

Julia Lagergren
Tel. 031 – 12 10 90 / 0736 – 82 01 33
e-post: [email protected]

Läs mer om Folkets Bios mediepedagogiska verksamhet på
www.filmpedagogerna.se
www.fomp.se