FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

1975 arrangerades Eurovisions-schlagertävlingen i Stockholm. Den progressiva musikrörelsen i Sverige svarade med att arrangera motevenemang på flera håll i landet, och i Stockholm genomfördes en regelrätt alternativfestival. Med utgångspunkt i den festivalen skildrar filmen den svenska musikrörelsens mångfald och den musik som trots sin genomslagskraft nästan aldrig sändes i radio eller TV.

Fakta