FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    En kortfilm om en kvinnas möte med ett glömt sandlandskap.

    En kvinna utför olika rörelser i ett ökenlandskap.

    Länkar

    Fakta