FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

  Detta är natten är ett filmpoetiskt möte; ett hemlöst språk, en bortglömd plats, en profetisk dikt. Språket är jiddisch, platsen den judiska begravningsplatsen i Warszawa med sina 200 000 förfallna gravar och dikten publicerad av Anna Margolin i New York 1929.

  ”och med ditt isande blod ska du känna
  hur jorden öppnar sig
  och maskarna kallar.”

  Regissör – Gunnar Bergdahl
  Fotograf – Anders Bohman
  Musik och sång – Ida Gillner
  Klipp – Carl Javér
  Producent – Fredrik Lange


  Glöd är en satsning på nyproduktion av kortfilmer på de nationella minoritetsspråken i samarbete med Svenska Filminstitutet och UR – totalt har 10 filmer producerats.

  Klicka på bilden för att ladda ned som högupplöst. Ange Folkets Bio som bildkälla om ej annat anges.

  Fakta