Billy är ett skinhuvud men han passar inte in. Han försöker hävda sig men gör bara bort sig. Sedan möter Billy Marcia. Hon är allting han inte är. Hon är kvinna. Hon är svart….

    Fakta