FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

En serie kortfilmer från Filmform. Innehållande " Inbrottet", "Makten är din", Vem är Zdenko Buzek", "Nattsång", "Skala 1:1", "Mannen utan kvaliteter". Läs mer och hämta bilder på respektive film.

Fakta