En kortfilm som i ljud och bild gestaltar konflikten mellan samernas land och det svenska storsamhället.

    Länkar

    Fakta