FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med de tre filmerna Månulvarna, Roboten och Valen och Sigrid och Natten. Filmerna avhandlar stora känslor och etiska dilemman – sorg och försoning, att osjälviskt rädda djur och natur, utsätta sig för vatten fast man är en robot och att längta bort och kanske hitta hem på kuppen.

Fakta