En pensionerad, paranoid psykiatriker finner en besökare krypandes på alla fyra, en kvinnlig varelse, täckt med lera, under sin säng. Hon utsätter den för vetenskapliga undersökningar.

    Fakta