En filmhistorisk klassiker, inte minst pga alla de dramatiska turerna kring dess tillkomst. Impulsen var en strejk bland gruvarbetarna i New Mexico, där arbetarnas hustrur deltog aktivt i strejken.

    Filmen gjordes till stor del av av filmarbetare som stod på Hollywoods s k svarta lista under McCarthytidens intensivaste period.

    Fakta