FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    En konstnär söker ekonomisk hjälp hos de sociala myndigheterna. Konstnären får träffa en tjänsteman och beskriva sin situation….

    En film med verklighetsgrund och delvis dokumentära repliker, där en konstnär söker hjälp hos de sociala myndigheterna.

    Länkar

    Fakta