En konstnär söker ekonomisk hjälp hos de sociala myndigheterna. Konstnären får träffa en tjänsteman och beskriva sin situation….

    En film med verklighetsgrund och delvis dokumentära repliker, där en konstnär söker hjälp hos de sociala myndigheterna.

    Länkar

    Fakta