Kenta och Stoffe. 1968 blev de ett begrepp i svensk verklighet i och med Stefan Jarls och Jan Lindqvists film Dom kallar oss mods. Filmen visade upp en sida av 60-talets Sverige vi inte sett tidigare.

  Det sociala arvet är den avslutande delen i en trilogi som inleddes med Dom kallar oss mods (1968) och följdes upp av Ett anständigt liv (1979). Filmen är tillägnad modsens barn. Stefan Jarl undrar vad som egentligen hänt med Kentas, Stoffes och Jajjes barn. Är dessa barn med sina föräldrars bakgrund förlorade från början?

  Modstrilogin
  Dom kallar oss mods (1968)
  Ett anständigt liv (1979)
  Det sociala arvet (1993)
  (Epilog (2006))

  Mer info om filmen på SFIs hemsida

  Klicka på bilden för att ladda ned som högupplöst. Ange Folkets Bio som bildkälla om ej annat anges.

  Fakta