En film som genom staden Bukarests olika fasader skildrar sex personers livsöden. De är oberoende av varandra, men ändå sammanbundna likt en osynlig väv.

    Fakta