FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

GLÖD – kortfilmer på de nationella minoritetsspråken

Nu finns GLÖD-filmerna tillgängliga på Draken Film och för bokning på Filmlagret!

GLÖD är en satsning på nyproduktion av kortfilmer på de nationella minoritetsspråken i samarbete med Svenska Filminstitutet och UR – totalt har 10 filmer producerats. Filmer som berättar olika historier, från det poetiska till det ibland absurda vardagslivet, från det som händer här och nu till det som hör det förflutna till.