Att ha eller inte ha ett arbete kan vara frågan. Det kan handla om hårt slit, det kan vara ett kall, ibland är det roligt och ibland är det absurt.