FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

Verkliga historier från hela världen, samlade just för dig.