Riksföreningen

Riksföreningen Folkets Bio

Verksamhetsberättelse
Läs Folkets Bios verksamhetsberättelse för 2022.

Stadgar
Hämta Riksföreningen Folkets Bios stadgar.

Styrelse
Riksföreningen Folkets Bios styrelse består sedan kongressen i maj 2023 av följande personer:

Petter Forkstam (ordförande)
Florence Sisask (vice ordförande)
Ramon Reissmuller
Ida Strid
Karin Tengby
Hjalmar Palmgren
Joacim Gustafson
Annette Illes
Dagmar Brunow (suppleant)

Inom riksstyrelsen finns ett arbetsutskott som består av Petter Forkstam, Florence Sisask, Ramon Reissmuller, Ida Strid och Karin Tengby.

Kontakta styrelsen på: riksstyrelsen@folketsbio.se eller ordförande på: styrelseordf@folketsbio.se

Revisorer
Patrik Löfving, auktoriserad revisor
Lina Vänglund, sakrevisor
Laila Hammare, suppleant auktoriserad revisor
Fredrik Jönsson, suppleant sakrevisor

Medlem
Riksföreningen Folkets Bio är en partipolitiskt obunden kulturförening. Genom att bli medlem i en lokalavdelning blir du automatiskt ansluten till riksföreningen. Klicka här om du vill bli medlem i Folkets Bio.