Riksföreningen

Riksföreningen Folkets Bio

Verksamhetsberättelse
Läs Folkets Bios verksamhetsberättelse för 2021.

Stadgar
Hämta Riksföreningen Folkets Bios stadgar.

Styrelse
Riksföreningen Folkets Bios styrelse består sedan kongressen i april 2022 av följande personer:

Petter Forkstam (ordförande)
Florence Sisask (vice ordförande)
Joacim Gustafson (sekreterare)
Ramon Reissmüller (ansvarig 7%-fonden)
Karin Tengby (medlemsansvarig)
Hjalmar Palmgren (filmpolitiskt ansvarig)
Ida Strid
Sofia Walan

Inom riksstyrelsen finns ett arbetsutskott som består av Petter Forkstam, Florence Sisask, Ramon Reissmuller och Ida Strid.

Kontakta styrelsen på: riksstyrelsen@folketsbio.se eller ordförande på: styrelseordf@folketsbio.se

Revisorer
Patrik Löfving, auktoriserad revisor
Ingrid Rogblad, sakrevisor
Laila Hammare, suppleant auktoriserad revisor
Fredrik Jönsson, suppleant sakrevisor

Medlem
Riksföreningen Folkets Bio är en partipolitiskt obunden kulturförening. Genom att bli medlem i en lokalavdelning blir du automatiskt ansluten till riksföreningen. Klicka här om du vill bli medlem i Folkets Bio.