Integritetspolicy & Villkor

FOLKETS BIOS INTEGRITETSPOLICY & VILLKOR

1. Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen, GDPR (2016/679/EG)

Vilka vi är

Folkets Bio är en ideell kulturförening som distribuerar och visar film från hela världen. Föreningen har ett filmdistributionsbolag, Folkets Bio AB, och ett bolag för filmlogistik, Folkets Bio Filmlager AB. Folkets Bios lokalavdelningar driver självständigt biografer. Våra filmer kan även streamas och köpas på dvd på vår webbplats.

Vår webbplatsadress är: https://www.folketsbio.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Folkets Bio är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende medlemmar och kontaktpersoner som vi erhåller i samband med medlemskap, köp i vår webbutik, uppdrag eller som annars behandlas när medlemskapet eller uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte bevilja medlemskap, slutföra beställningar, sända dig medlemsinformation eller nyhetsbrev.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Folkets Bio och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet (iv) eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Folkets Bio erbjuder dig möjlighet att via sin webbplats folketsbio.se beställa produkter, göra förfrågningar, bli medlem i föreningen, ladda ner material till våra filmer och registrera dig för att ta del av nyhetsbrev och liknande. På webbplatsen liksom på inbäddade webbplatser och till dem kopplade tjänster får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och, om du väljer att betala med kreditkort, om din betalning. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation med dig kan vi också be dig att lämna annan information som kan röra din bostadsort, IP-adress, typ av webbläsare, domännamn med mera.

Cookie-filer

När du loggar in skapas ett par text-filer (så kallade cookies) med information om din inloggning i din webbläsare. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Analys

Folkets Bio använder Google Analytics och Facebook Pixel för statistik, men vi respekterar din integritet och laddar därför inte in dessa förrän du godkänt. Om din webbläsare har inställningen DNT (Do Not Track) så kommer inget att laddas in och förfrågan om att godkänna cookies kommer inte att visas. Vi laddar inte in något för inloggade användare.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. Våra trailers ligger oftast på Vimeo, så när du tittar på en trailer kan Vimeo ladda in analyskod (cookies). Det gäller även Youtube och liknande tjänster. När du streamar film kan streamingplattformen (Distrify) ladda in analyskod.

Vilka vi delar dina data med

Om du blir medlem i Folkets Bio kommer din lokalavdelning att få del av dina personuppgifter för att kunna skicka dig medlemsinfo, nyhetsbrev med mera. Avdelningarna behandlar liksom Riksföreningen dina data i enlighet med gällande lag (dataskyddsförordningen, GDPR).

För att Riksföreningen ska kunna skicka medlemsinformation, kallelse till kongress med mera i enlighet med stadgarna, exporteras medlemmarnas kontaktuppgifter till ett e-post-utskicksverktyg (MailChimp). Medlemmen kan när som helst avprenumerera från utskicken men går då miste om möjligheten att få medlemsinformation.

När du betalar din medlemsavgift eller handlar i vår webbutik, behandlas dina data av vår betalningspartner Payson.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vår webbplats-server ligger i EU.

Hur länge vi behåller uppgifterna

Vi behåller uppgifterna så länge medlemskapet är giltigt eller så länge uppgifterna behövs av administrativa och/eller legala skäl. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Folkets bios verksamhet sparas under den tid som behövs efter den senaste kontakten. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Folkets Bio om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har rätt att bli bortglömd, det vill säga att få alla uppgifter raderade, se nedan.

Vilka rättigheter du har över dina data

När du handlar i vår webbutik behandlas de data som du lägger in i ordern. För användare som registrerar sig på webbplatsen sparar vi de personuppgifter som anges i användarprofilen. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, kontakta Folkets Bio på adressen nedan.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är:

Folkets Bio AB, Box 17099, 10462 Stockholm
Org. nr: 556571-2618
Tel: 08-54527520
E-post: info@folketsbio.se
www.folketsbio.se

Klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

Ytterligare information

Säkerhet

Folkets Bio AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För åtkomst till ditt eget konto på Folketsbio.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vi hanterar inte kreditkortsuppgifter. Betalning i webbutiken sker via vår betalningspartner, Payson, som uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen – MasterCard, Visa, Amex och Diners. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort. Du kan läsa mer om Paysons behandling av personuppgifter här.

Hur vi skyddar din information

Vår webb ligger hos WP Engine, som kontinuerligt följer utvecklingen vad gäller datasäkerhet, integritet och skydd av personuppgifter runt om i världen, inte minst EU: s förordning 2016/679 (GDPR). WP Engine har alltid följt de grundläggande principerna för integritet bakom GDPR, och antog tidigt Privacy Shield-programmen för EU-USA och Schweiz-USA.

WP Engine uppfyller GDPR:s krav, både som kontrollör för sina kunders kontodata och behandlare av slutanvändarens personuppgifter som kunder lagrar på deras plattform. Villkoren uppdaterades med ett datasäkerhetstillägg eller DPA, som trädde i kraft den 10 maj 2018 och som tydliggör vilka skyldigheter WP Engine har som behandlare av data under GDPR. WP Engines DPA kan du läsa här.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Dataläckor anmäls till Datainspektionen. Om det mot förmodan skulle uppstå en dataläcka kommer berörda personer att kontaktas.

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Folkets Bios webbutik eller webbplats, förbehåller sig Folkets Bio AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen folketsbio.se och de tjänster som tillhandahålls.

 

 

2. Villkor för vår webbutik

Webbutiken ägs och drivs av Folkets Bio AB. Notera att samma köp- och leveransvillkor gäller samtliga produkter i Folkets Bios Webbutik (gäller ej online-visningar).

1. Beställningar

2. Frakt och leverans

3. Betalning

4. Ångerrätt och öppet köp

5. Sekretess och integritetsskydd

6. Övrigt

 

1. Beställningar
1.1. Personer under 18 år
Endast personer över 18 år tillåts handla i Folkets Bios webbutik.

1.2. Beställningar till utlandet
Vi accepterar bara beställningar från kunder bosatta i Sverige med leverans inom Sverige, då våra filmrättigheter är begränsade till inrikes försäljning.

2. Frakt och leverans

2.1. Leveranstider
Beställningar på 1-2 filmer skickas med postens brev och levereras normalt inom 5-7 arbetsdagar efter beställning. Vid beställning på 3 filmer och uppåt skickas beställningen med DHLs postpaket och aviseras via sms för uthämtning på ett utlämningsställe nära dig. Postpaket levereras normalt inom 5-7 arbetsdagar efter beställning. (Vid helger & långhelger är butiken ej bemannad). Vi förbehåller oss för eventuella avvikelser i angivna leveranstider.

2.2 Frakt- och expeditionsavgift
Frakt och expeditionsavgiften uppgår till 35 kr inkl moms på beställningar under 600 kr. Fri frakt på varje separat beställning över 600 kronor inkl moms för samtidig leverans.

3. Betalning

3.1. Betalningssätt – kortbetalning
Vi använder Payson kortbetalning för alla betalningar. Payson accepterar MasterCard och Visa. Betalningen skickas genom en krypterad anslutning och ditt kreditkortsnummer sparas inte. Vi vill göra dig uppmärksam på att beställningens totalbelopp kommer att dras på ditt kreditkort inom de närmaste dagarna även om din beställning inte kan levereras omgående. Vi förbehåller oss rätten att inte hantera beställningar gjorda med kreditkort om vi anser att vi har skäl till detta. Om så är fallet kommer inga pengar att dras på ditt kreditkort och beställningen tas bort.

3.2. Moms
Moms ingår i alla våra priser.

4. Ångerrätt och öppet köp

4.1. Distans- och hemförsäljningslagen
Folkets Bios webbutik tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta gäller dock inte om förseglingen brutits.

4.2. Ångerrätt
För att utnyttja din ångerrätt kontakta alltid Folkets Bio först för att erhålla korrekta returuppgifter. Du når oss på info@folketsbio.se eller 08-54527520. Om du vill utnyttja din ångerrätt betalar du den ordinarie frakt-och expeditionsavgiften på 35 kr, returfrakt samt en administrativ avgift på 10% av beställningen. Folkets Bio återbetalar återstående belopp inom 30 dagar från erhållen returvara.

4.3. Vid eventuell försening av leverans
Du har alltid rätt att häva ett köp om du inte accepterar en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening. Om du vill häva ett köp p.g.a. en försenad leverans återbetalar vi hela beloppet till det kreditkort som du använde vid betalningen inom 30 dagar.

4.4. Reklamationer
För att reklamera en vara kontakta alltid Folkets Bio först för att erhålla korrekta returuppgifter. Du når oss på info@folketsbio.se eller 08-54527520.

5. Sekretess och integritetsskydd

För att kunna genomföra ditt köp behöver vi hämta in personuppgifter. Som kund i webbutiken omfattas du av vår Integritetspolicy, se ovan.

6. Övrigt

6.1. Reservationer
Folkets Bio reserverar sig för framflyttning av releasedatum, prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida/annonser. Vi reserverar oss för att vissa produktbilder och produktinformation inte är slutgiltig.

6.2. Vid eventuell tvist
Folkets Bio följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist.

Senast uppdaterat: 2018-05-18

Folkets Bio AB, Box 17099, 10462 Stockholm
Tel: 08-54527520
E-post: info@folketsbio.se
Org. nr: 556571-2618
Moms reg. nr: SE556571261801

 

 

3. Villkor för medlemskap

Villkoren för medlemskap i Folkets Bio anges av riksföreningens stadgar. Folkets Bios lokalavdelningar kan i tillägg till dessa ha egna stadgar. Besök respektive avdelnings egen webbplats för mer information, deras webbadresser hittar du här. Som medlem i Folkets Bio omfattas du av vår Integritetspolicy, se ovan.

 

Stadgar för Riksföreningen Folkets Bio

Reviderad 2013-04-20

§1 Riksföreningen Folkets Bio (nedan kallad FB) är en partipolitiskt och religiöst obunden kulturförening.

§2 FB ska genom visningsverksamhet, i första hand offentlig sådan, verka för distribution och produktion av filmer som socialt och politiskt väcker folk till insikt om samhällets och världens villkor.

FB ska arbeta med barnfilm och bedriva filmpedagogisk verksamhet med både öppna och slutna visningar.

FB ska slå vakt om de demokratiska rättigheterna, som tryckfrihet och yttrandefrihet, bland annat genom att arrangera offentliga visningar av sådana filmer som inte ges visningsmöjlighet på annat sätt genom att bygga upp en fond som föreningen skall använda till att stödja distribution och produktion av film.

FB ska understödja de internationella anti-imperialistiska strävandena bland annat genom att offentligt visa sådana filmer som stödjer folkens kamp mot imperialism i alla dess former och för nationellt oberoende.

Föreningen fungerar som distributör av film i första hand till de egna avdelningarna och till andra biografägare.

§3 Föreningen är uppbyggd av sina enskilda medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna leds föreningens arbete av föreningsstyrelsen. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§4 Endast fysiska personer kan bli medlemmar i föreningen.

Medlem ska:

-godkänna föreningens stadgar och målsättning

-betala av kongressen fastställd medlemsavgift

-efter förmåga delta i föreningens verksamhet.

Medlem har rätt att:

-erhålla kallelse till samtliga medlemsmöten

-ha tillgång till all övrig information av central och lokal karaktär

-delta i val till förtroendeposter och själv vara valbar till dessa, dock med undantag av det som stadgas i § 7, sjätte stycket.

-har rösträtt på egen avdelnings årsmöten och medlemsmöten

Medlem som motarbetar föreningens stadgar eller målsättning kan suspenderas eller uteslutas.

Lokal avdelnings styrelse kan suspendera medlem till nästa medlemsmöte. Beslut om uteslutning fattas av lokalavdelnings medlemsmöte. I kallelse skall uteslutningsärende anges.

§5 Lokala avdelningar ska bildas där så är möjligt.

Lokalavdelning av föreningen kan de arbetsgrupper för FB bli som godkänner föreningens stadgar, målsättning och handlingsprogram, som har minst tre betalande medlemmar och som börjat arrangera, eller avser att börja arrangera filmvisningar utifrån FB:s målsättning.

Avdelning ansluts efter ansökan till föreningen genom beslut av föreningens styrelse.

Om avdelning bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan den uteslutas av föreningens styrelse, varvid dess tillgångar tillfaller föreningen. Sådant beslut gäller då det stöds av minst 2/3 av avdelningarna och ska bekräftas av närmast påföljande kongress.

Avdelning kan anta kompletterande stadgar, som inte strider mot föreningens stadgar eller målsättning.

Avdelningen, som är föreningens organisatoriska bas, är suverän inom sitt område och fattar beslut i frågor rörande den lokala aktiviteten och när det gäller enskilda aktioner.

Dock måste besluten stå i överensstämmelse med föreningens stadgar och målsättning.

Avdelning bygger själv upp sin ekonomi.

Avdelning äger rätt att utse två representanter plus ytterligare en representant per påbörjat 20-tal medlemmar, efter det första 20-talet, till kongressen.

Avdelning kan ej upplösas om minst tre medlemmar vill fortsätta verksamheten.

§6 Avdelnings årsmöte hålls före mars månads utgång.

Avdelningens årsmöte har till uppgift att:

-behandla verksamhets- och revisionsberättelse för avdelningen

-behandla frågan om avgående styrelsens ansvarsfrihet

-välja avdelningsstyrelse, varvid kassören väljs separat

-välja två revisorer

-välja delegater till föreningens kongress

-utforma riktlinjer för avdelningens kommande verksamhet.

§ 7 Föreningens högsta beslutande organ är kongressen, som ska hållas före april månads utgång. Extra kongress ska hållas när så krävs av antingen minst 1/3 av medlemmarna eller minst 1/3 av avdelningarna eller styrelsen eller revisorerna.

På kongressen äger valda representanter yttrande- och rösträtt, medan enskilda medlemmar äger närvaro- och yttranderätt.

Kallelse till kongress ska utgå per e-post och ska vara avdelningarna tillhanda senast tre månader före kongress.

Motioner till kongress ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före kongressen. Kongressmaterial ska vara avdelningarna tillhanda senast en månad före kongressen, förutom bokslut som skall vara avdelningarna tillhanda senast två veckor före kongress. Kallelse till extra kongress skall utgå minst två veckor i förväg.

Kongressen har till uppgift att:

-utveckla och fastställa föreningens målsättning och stadga, att summera, analysera och dra lärdom av den förda verksamheten samt på grundval därav dra upp riktlinjer för den långsiktiga verksamheten.

-behandla föreningens verksamhets- och revisionsberättelse

-behandla frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

-behandla inkomna propositioner och motioner

-fastställa antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

-välja styrelse, varvid ordförande och kassör väljs separat

Styrelsens ledamöter väljs på två år. Halva antalet ledamöter väljs vartannat år.

-välja två revisorer och revisorssuppleanter

-fastställa medlemsavgiften

-upphäva av andra instanser fattade beslut som inte är stadgeenliga

-välja valberedning för nästa kongress

Vid kongressens val av styrelse ska gälla att anställda inom föreningen, som är underställda styrelsen, inte ska vara valbara. Utan hinder för vad som i förra stycket stadgas kan styrelseledamot arvoderas för den tid styrelseuppdraget varar.

§ 8 Mellan kongresserna är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens uppgifter är att:

-verkställa av kongressen fattade beslut

-samordna och leda verksamheten inom föreningen

-genom avdelningarna hålla kontinuerlig kontakt med medlemmarna

Styrelsen består av det antalet ledamöter kongressen beslutar.

Styrelsen konstituerar sig själv, utser ekonomiutskott och inom sig arbetsutskott och andra utskott efter behov.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och är beslutsmässig när minst 3/4 av ledamöterna är närvarande.

§ 9 Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens verksamhet. Föreningens räkenskaper ska ställas till revisorernas förfogande senast en månad före ordinarie kongress.

§ 10 Föreningens stadgar kan ändras på två på varandra följande kongresser, varav en är ordinarie.

§ 11 För upplösning av Föreningen Folkets Bio krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande kongresser, varav en är ordinarie. Vid upplösningen av Föreningen Folkets Bio ska föreningens tillgångar tillfalla sådana ändamål som är förenliga med föreningens målsättning.