För medlemmar

Hej Folkets Bio-medlem!

Här hittar du en handbok för Folkets Bio-avdelningar och andra dokument som du och din avdelning kan ha användning för i ert arbete. Om du är medlem i Folkets Bio får du medlemsutskick några gånger om året. Om du inte får dessa utskick till din e-postadress, hör av dig till info@folketsbio.se!

Här hittar du Riksföreningen Folkets Bios stadgar och senaste verksamhetsberättelse.

Läs mer om Riksföreningen Folkets Bio.

Handbok för Folkets Bio-avdelningar

En handbok för avdelningarnas arbete håller på att tas fram. Utkastet presenterades på Film- och idédagarna i Visby i september 2018 och avdelningarna inkom med synpunkter. Handboken är tänkt att vara ett levande dokument som uppdateras med jämna mellanrum. Så här är den nu.
Läs handboken

7 %-fonden

Riktlinjer 7%-fonden

Blankett för ansökan från 7%-fonden

Blankett för redovisning av stöd från 7%-fonden

Ansökan ska skickas till fonden@folketsbio.se senast fredag 6 januari kl 12. Nästa ansökningstillfälle därefter är fredag 10 februari kl 12. Ansökan som är av icke-principiell karaktär under 200 000 kr behandlas av arbetsutskottet. Övriga ansökningar behandlas av riksstyrelsen.

Reseersättning och utlägg

Riktlinjer för reseersättning

Blankett för redovisning av utlägg FB Riks

Kalendarium våren 2023

13 jan arbetsutskottsmöte på Zoom

28 jan riksstyrelsemöte i Göteborg

8 feb avdelningsträff för avdelningsstyrelser och biografföreståndare på Zoom

16 feb teknikträff för avdelningarnas teknikansvariga på Zoom

17 feb arbetsutskottsmöte på Zoom

23 feb arbetsgivarträff för avdelningarnas arbetsgivaransvariga på Zoom

17 mars arbetsutskottsmöte på Zoom

31 mars deadline lämna in motioner till kongressen

1 april riksstyrelsemöte på Zoom

15 april riksstyrelsemöte i Stockholm

5 maj arbetsutskottsmöte på Zoom

12 maj avdelningsträff för avdelningsstyrelser och biografföreståndare på Zoom

12 maj teknikträff för avdelningarnas teknikansvariga på Zoom

12-14 maj jubileumskongress med film- och idédagar i Stockholm

14 maj konstituerande riksstyrelsemöte i Stockholm

2 juni arbetsutskottsmöte på Zoom

10 juni riksstyrelsemöte i Stockholm

30 juni arbetsutskottsmöte på Zoom

Publikprojektet – inspiration och konkreta verktyg

Publikprojektet_FolketsBio_rapport

Publikprojektet_FolketsBio _intervjumall_besökare

Publikprojektet_FolketsBio_fr ågeformulär_volontärer

Publikprojektet_FolketsBio_observationsguide

En ny strategi för Folkets Bio

En ny strategi för Folkets Bio

En ny strategi för Folkets Bio – proposition

Protokoll

Visas i ordningen nyast längst upp. För protokoll som är äldre än två år kontakta Riksföreningen, info@folketsbio.se

221210 FB Riks styrelsemöte protokoll

221008 FB Riks styrelsemöte protokoll

220826 FB Riks styrelsemöte protokoll

220611 FB Riks styrelsemöte protokoll

220424 FB Riks konstituerande styrelsemöte protokoll

2022 FB Riks kongress protokoll

220422 FB Riks styrelsemöte protokoll

220402 FB Riks styrelsemöte protokoll

220312 FB Riks styrelsemöte protokoll

220129 FB Riks styrelsemöte protokoll

211204 FB Riks styrelsemöte protokoll

211113 FB Riks styrelsemöte protokoll

211002 FB Riks styrelsemöte protokoll

210827 FB Riks styrelsemöte protokoll

210621 FB Riks styrelsemöte protokoll

210522 FB Riks styrelsemöte protokoll

210418 FB Riks konstituerande styrelsemöte protokoll

2021 FB Riks kongress protokoll

210416 FB Riks Styrelsemöte protokoll

210306 FB Riks Styrelsemöte protokoll

210206 FB Riks Styrelsemöte protokoll

210114 FB Riks Styrelsemöte protokoll

201211 FB Riks Styrelsemöte protokoll

201017 FB Riks Styrelsemöte protokoll

200919 FB Riks Styrelsemöte protokoll

2020 FB Riks kongress protokoll

200821 FB Riks Styrelsemöte protokoll