FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    När filmarna sitter och tänker knackar handlingen på dörren…

    Fakta