När filmarna sitter och tänker knackar handlingen på dörren…

    Fakta