Tunnelbanetåget vänder vid ändstationen, vi stannar vid vår. Vi färdas bara i en riktning utan att veta varthän.

    Fakta