FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    1947 byggde det statliga elverket en stor damm i trakten av den toskanska medeltidsbyn Fabbriche di Carrigene. En film om hur man lade en hel stad under vatten.

    Fakta