1947 byggde det statliga elverket en stor damm i trakten av den toskanska medeltidsbyn Fabbriche di Carrigene. En film om hur man lade en hel stad under vatten.

    Fakta