Kalle, Henrik och Ibrahim. Om vanmakt och utanförskap, men även kärleken mellan unga män och sammanhållningen som skapas av ett liv i marginalen.

    Fakta