FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    Kalle, Henrik och Ibrahim. Om vanmakt och utanförskap, men även kärleken mellan unga män och sammanhållningen som skapas av ett liv i marginalen.

    Fakta