Kan man upplösa främlingsskapet? Vem är den främmande? Är det du eller jag?

    Fakta