FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    Kan man upplösa främlingsskapet? Vem är den främmande? Är det du eller jag?

    Fakta