En man någonstans i framtiden berättar om en stad, en symbol, ett samhällssystem, som en gång fanns. En stad som hette Västberlin, en isolerad plats omgärdad av en mur. En berättelse om marknadsekonomin i vår tid, som system, som kultur, som levnadssätt. Tonen är drömsk, snarare än ekonomisk.

    Fakta