En spärrvakt i Stockholms tunnelbana har en arbetsplats som inte är särskilt socialt stimulerande, men kanske går det ändå att kommunicera… Frågan är väl om passagerarna i det anonyma folkhavet verkligen uppskattar det.

    Fakta