Platserna där vi vistades som barn har ett speciellt inflytande på vårt minne och när man återser dessa platser flyter då och nu ihop i en aning av lust och en aning av obehag.

    Fakta