"All politisk makt utgår från folket och utövas av de av folket och inför folket ansvariga organen. Republik." Så slutar den första punkten i socialdemokraternas partiprogram. Alla repliker i filmen är ordagrant från nämnda partiprogram….

    Fakta