FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    "All politisk makt utgår från folket och utövas av de av folket och inför folket ansvariga organen. Republik." Så slutar den första punkten i socialdemokraternas partiprogram. Alla repliker i filmen är ordagrant från nämnda partiprogram….

    Fakta