Panta rei är ett grekiskt uttryck av filosofen Herakleitos som betyder "allt flyter" och avser tillvarons eviga växlingar.

    Fakta