Filmen beskriver ett möte med konstnären- hans arbete och några av hans verk. Jag har velat gestalta mötet med Lars Kleen som en rörelse eller snarare pendelrörelse mellan arbetet och det färdiga verket- mellan dokumentär och fiktion.

    Fakta