En film om hur människan förhåller sig till stenen och stenen till människan och tiden.

    Fakta