FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    Jag vill att orden för mig närmare människorna, jag vill att människorna för mig närmare orden, tänker modern i filmen medan sonen redan förvandlats till soldaten som sitter i stridsvagnen på väg mot vilka, mot vem?

    Fram till igår lekte de tillsammans vid stranden. Fram till igår var han solens och havets son. Nu sitter ett befäl bakom hans rygg… Från cykeln till stridsvagnen, från frihet till fångenskap, från barndom till intighet. Filmen handlar om krigets logik och ondska som bryts ned till ett personligt och psykologiskt plan. Berättelsen har sitt ursprung i händelserna på Balkan men den geografiska förankringen är av sekundär betydelse. Utgångspunkten är relationen mellan modern och hennes son. Sonens ifrågasättande av krigets verklighet leder till hans död. I dödsstunden möts modern och sonen i sina minnen av varandra. Filmens narrativa gestaltning är av drömlik fragmentarisk karaktär som med suggestiva audiovisuella uttrycksmedel berättar om kärlek, hågkomst och livets mening i krigets mörka skugga.

    Fakta