"Med trumpeten kan man både söva ett barn och väcka en bataljon"säger den kubanske trumpetvirtuosen Arturo Sandoval, som den här filmen levande och personligt porträtterar….

    Fakta