Detta har hänt: "Kyssen genljöd i hela riket och vände upp och ner på hela jorden så att människorna inte hittade hem. Så befann de sig på ständig upptäcksfärd."

    Fritt efter en novell av Agneta Klingspor.

    Fakta