FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    Berättelsen om hur indianerna i en by i Bolivias högländer kommer underfund med att deras kvinnor steriliseras vid en mödracentral upprättad av nordamerikanerna.

    Under ledning av Ignacio tar befolkningen hämnd på mödracentralen "gringos". Kondorens blod lyckas på ett klart och okonstlat sätt förmedla ett stycke kontroversiell boliviansk verklighet och göra det på ett sätt som reste krav på handling från indianernas sida, vilket också skedde. Filmen förbjöds i Bolivia, och upphovsmännen tvingades att under en följd av år arbeta underjordiskt. Kondorens blod som blivit en klassiker, uppmärksammades internationellt och medförde att de europeiska tv-bolagen började intressera sig för den latinamerikanska filmen.

    Fakta