Under en filminspelning av en Moliérepjäs ute på en vintrig landsbygd går plötsligt strömmen. Under strömavbrottet ges delar av filmteamet tillfälle att bekanta sig med varandra. Bland dem är den gamle stjärnskådespelaren som visar att han har varit med förr.

    Fakta