Images And The Worlds Of Being

Images and the Worlds of Being bygger i grunden på den konstnärliga praxisbaserade doktorsavhandlingen In Real Life (Or Elsewhere) –  Om parallella verkligheter och kreativa … Fortsätt läsa Images And The Worlds Of Being