En studie av vrede och åtrå. Det är i vreden och åtrån vi mister kontrollen. Hur ser de ut? Vilken form har de? Hur luktar de?

    Fakta