FOLKETS BIO och COVID-19

Folkets Bio tar händelseutvecklingen kring Coronaviruset på stort allvar och bevakar den aktivt.

Läs mer här

    En ohöljd partsinlaga för det öppna svenska landskapet med hagar och ängar och en frisk och levande skog berättad av den norrländske bonden Lars-Erik Lundberg och musikgruppen Enteli.

    I huvudet på en svensk bonde… Hur kommer framtidens människor att känna sig i ett land täckt av planterade skogar utan hemligheter. Måste vi ha stigar, eller är det bara nostalgi? Måste inte världen utvecklas? Förr var ju allt granskog. Vad händer med en människa som kallar en ko för ”grovfoder-omvandlare”?

    Fakta