En saga om en dam som en dag upptäcker att hennes stad genomgått en förändring. Klotterbuskapet Bevara Sverige Svenskt blir en sorglig paradox i en stad med McDonalds i varje gathörn.

    Fakta