År 2061. Alla har lämnat jorden. En gestalt skickas tillbaka till jorden för att kolla läget. Är det samma grundämnen, funkar historiechipsen? Långsamt börjar något hända, en ritual till suggestiv rytmisk musik. Det finns ett hot…-det kommer inifrån. Successivt uppstår ett transliknande tillstånd, där gestalten möter sin svarta sida.

    Fakta