"Det är alltid möjligt att förena en relativt stor mängd människor i kärlek till varandra, så att endast några blir kvar som objekt för aggressionsdriftens yttringar." (S. Freud )…

    Fakta