Krävs det någon djupare insikt för att inse att också människornas föreställningar, åskådningar och begrepp, kort sagt,deras medvetande förändras med deras levnadsförhållanden, samhällsrelationer och sociala tillvaro? - Kommunistiska manifestet.

    Fakta